Chính sách Quyền riêng tư

Công ty TNHH GO Fintech, tên kinh doanh Meed (“Meed”) xin được thông báo như sau: Meed rất coi trọng thông tin cá nhân, cũng như tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Meed xem quyền riêng tư và việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.  Meed cũng muốn bạn biết được cách thu thập và xử lí thông tin trên website của Meed khi bạn truy cập vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Thông Báo về Quyền Riêng Tư này (Gọi tắt là “Thông Báo”) được công bố trên website Meed meed.net và cho bạn biết những thông tin nào Meed thu thập, cách Meed dùng và chia sẻ thông tin cũng như cách Meed bảo vệ các thông tin đó.

Thông Tin Cá Nhân Meed Thu Thập

Thông tin cá nhân duy nhất Meed thu thập là địa chỉ email của bạn. Meed chỉ thu thập địa chỉ email của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho Meed.

Cách Meed Dùng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Meed sẽ dùng thông tin cá nhân bạn cung cấp vào các mục đích sau:

  • Để phục vụ các mục đích kinh doanh hằng ngày của chúng tôi.
  • Để mang lại các sản phẩm và dịch vụ tới bạn.
  • Để trả lời những thắc mắc và đáp ứng các yêu cầu của bạn.
  • Để thông báo cho bạn những thông tin quan trọng về website và dịch vụ của Meed.
  • Để tiến hành nghiên cứu thị trường, báo cáo và phát triển.
  • Để Meed kiểm soát rủi ro, phát hiện và đề phòng các trường hợp gian lận.

Meed có thể lưu thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và sử dụng trong tương lai.

Cách Meed Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Meed có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức tài chính đã ký kết hợp đồng với Meed, để phục vụ các mục đích kinh doanh hằng ngày của họ.

Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết của chúng tôi (tức là, các công ty có liên quan tới chúng tôi bằng quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung), để phục vụ các mục đích kinh doanh hằng ngày của họ, và để họ tiếp thị tới bạn. Công ty liên kết có thể là công ty tài chính hoặc phi tài chính.

Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các công ty không liên kết với chúng tôi, để các công ty này tiếp thị tới bạn.

Meed cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu bắt buộc của cơ quan pháp luật, của các viên chức chính phủ, hoặc các bên thứ ba được lệnh của tòa, lệnh từ tòa án, hoặc theo thủ tục hay yêu cầu pháp lý khác.

Cách Meed Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập và sử dụng trái phép, Meed áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp với pháp luật liên bang và các tiểu bang. Các biện pháp này phù hợp với những thông lệ cao nhất của ngành, và chịu sự thẩm tra, giám sát nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba của Meed. Mặc dù đã nỗ lực không ngừng, Meed không thể đảm bảo rằng những thông tin cá nhân sẽ không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc bị xóa bỏ bởi các hành vi xâm nhập các biện pháp bảo vệ của chúng tôi. Do đó, Meed khuyến khích bạn thực hiện những biện pháp phòng ngừa thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Nếu phát hiện ra hành vi xâm nhập hệ thống trái phép, Meed sẽ thông báo ngay với bạn qua email để bạn có những bước đề phòng thích hợp.

Cách Bạn Có Thể Quản Lý Và Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi cung cấp các lựa chọn nhất định về cách chúng tôi giao tiếp với bạn và những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn có quyền hạn chế, hoặc từ chối, những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi qua email, bạn có thể lựa chọn không nhận những email này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng của email để từ chối những email trong tương lai hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách đã được chỉ ra trong mục Liên Hệ.

Bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp được liệt kê trong mục Liên Hệ để tìm hiểu thêm về cách để hạn chế hoặc từ chối việc thu thập và chia sẻ thông tin của bạn.

Theo Quy Định Của California, Meed Không Theo Dõi Việc Tiết Lộ Thông Tin

Hầu hết các trình duyệt được lập trình để cho phép cookie hoặc các công nghệ tương tự thu thập những thông tin không mang tính chất cá nhân. Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt của mình, cho phép thông báo mỗi khi nhận được cookie và bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie đó. Từ chối cookie hoặc các công nghệ tương tự cũng ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số chức năng trên website của Meed. Ngoài ra, bạn có thể từ chối cookie từ một website cụ thể hoặc bằng cách thay đổi thiết lập trên trình duyệt của mình, thông qua menu ‘lựa chọn’ hoặc ‘tùy chỉnh”. Bạn cũng có thể ghé trang AboutCookies.org để xem hướng dẫn cụ thể về kiểm soát cookie tùy theo trình duyệt của bạn.

Meed không thu thập thông tin về thói quen xem web của bạn theo thời gian cũng như các thông tin về dịch vụ trực tuyến và website của bên thứ ba. Mặc dù trang web của Meed có các đường link và biểu tượng dẫn đến các trang web khác, bao gồm các trang mạng xã hội, Meed không kiểm soát việc họ chia sẻ và thu thập thông tin về bạn.

Quy Định Về Trẻ Em

Dù trang web của Meed có cung cấp thông tin về các dịch vụ của Meed, Meed không có ý định lấy bất kỳ thông tin nào, hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn- cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp- phát hiện ra rằng con em mình đã cung cấp cho Meed các thông tin khi chưa được bạn cho phép, bạn có thể liên hệ Meed theo cách được nêu trong phần Liên Hệ. Nếu phát hiện có thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, Meed sẽ ngay lập tức loại bỏ thông tin đó.

Đồng Ý Với Các Điều Khoản Của Thông Báo Này

Meed có thể thay đổi các điều khoản trong Thông Báo này. Bất kỳ thay đổi nào trong Thông Báo này cũng sẽ được Meed đăng trên trang web trong thời gian sớm nhất có thể. Meed khuyến nghị bạn nên xem Thông Báo này định kì để cập nhật đầy đủ các thay đổi mới, kể từ lần truy cập gần nhất của bạn vào trang web Meed. Bất kỳ thay đổi nào trong Thông Báo đều sẽ có hiệu lực từ thời điểm Meed đăng lên trừ khi có quy định khác. Việc bạn sử dụng trang web Meed đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý với các điều khoản nêu trong Thông Báo này.

Liên Hệ

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến các thông báo về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Meed theo địa chỉ sau:

Meed
Gửi đến: Giám Sát Trưởng
530 Wilshire Blvd Suite 101
Santa Monica, CA 90401
Điện thoại: 1-424-277-0206