Liên hệ

Câu hỏi về tài khoản
ngân hàng của bạn

Nếu bạn là chủ thẻ Meed và có câu hỏi liên quan tới tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ quốc tế Meed hay thông tin giao dịch, xin vui lòng liên hệ đường dây nóng của ngân hàng thành viên tương ứng:

Ngân hàng Maritime Bank: 1800 59 9999 (miễn phí) hoặc (+84) 2439 44 55 66