Câu hỏi thường gặp

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu về các dịch vụ của chúng tôi.


Tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên có các loại phí nào?

Ngân Hàng Thành Viên luôn minh bạch về mọi khoản phí liên quan đến tài khoản của bạn. Các loại phí duy nhất liên quan đến tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên của bạn gồm:
• Phí hàng tháng là 84.000 đồng.
• Phí ngoại hối 2% (chỉ áp dụng với các chuyển khoản P2P quốc tế)
• Lệ phí tối thiểu trả cho chi phí gửi thư (thay đổi theo ngân hàng), nếu bạn chọn gửi bản sao kê in qua thư.
• Nếu bạn mất thẻ ghi nợ, bạn sẽ phải trả phí thay thẻ (thay đổi theo ngân hàng).
• Rút tiền qua ATM được miễn phí khi bạn truy cập tài khoản của mình qua một trong các máy ATM của Ngân Hàng Thành Viên của bạn.
• Bạn được rút tiền miễn phí hai lần đầu mỗi tháng qua máy ATM ngoài các máy thuộc sở hữu của Ngân Hàng Thành Viên của bạn. Sau hai lần đó, rút tiền, chuyển tiền và truy vấn tài khoản từ một máy ATM ngoài hệ thống của Ngân Hàng Thành Viên của bạn có thể bị xem xét tính phí. Bạn cũng có thể bị tính phí bởi nhà điều hành máy ATM hoặc bất kỳ hệ thống mạng nào đã sử dụng.

Tôi trả phí tham gia hàng tháng như thế nào?

Phí tham gia hàng tháng được tự động khấu trừ vào Tài Khoản Thanh Toán của bạn hàng tháng. Nếu bạn không có đủ tiền trong Tài Khoản Thanh Toán, phí sẽ được khấu trừ vào hạn mức tín dụng của bạn.

Hỏi: Tại sao Ngân hàng Thành viên Meed lại tính phí hàng tháng?

Khoản phí thu hàng tháng chủ yếu để Ngân hàng Thàng viên trang trải các chi phí cung cấp dịch vụ ngân hàng tiêu chuẩn trong gói sản phẩm ngân hàng.

Làm thế nào tôi có thể tạo tên người dùng và mật khẩu Meed?

Khi đơn đăng ký của bạn đã được phê duyệt, Ngân Hàng Thành Viên sẽ yêu cầu bạn tạo tên người dùng và mật khẩu. Vui lòng tham khảo trang hướng dẫn an ninh mới của Ngân Hàng Thành Viên để biết thêm thông tin.

Làm thế nào tôi có thể đặt lại tên người dùng và/hoặc mật khẩu?

Bạn có thể yêu cầu thay đổi tên người dùng và/hoặc mật khẩu bằng cách bấm vào ‘Quên tên người dùng/mật khẩu.

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra ai đã chấp nhận lời mời của tôi và trở thành người dùng Meed?

Để bảo vệ quyền riêng tư của tất cả Người Dùng Meed, Meed và Ngân Hàng Thành Viên không thể tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về những Người Dùng Meed khác hay tình trạng tài khoản của họ. Tuy nhiên, bạn có thể xác định ai đã nhận lời mời từ bạn, ai đã mở thư mời và ai đã đăng ký với Ngân Hàng Thành Viên trên Ứng Dụng Di Động Meed. Chỉ cần mở tính năng ‘Thêm > Mời Người Dùng’. Bạn sẽ không thể xác định liệu Người Dùng đã chọn bạn làm Người Dùng giới thiệu hay không, và cũng không thể xác định tình trạng tài khoản của họ. Cách tốt nhất để xác định một người được giới thiệu có trở thành Người Dùng Meed hay không là trực tiếp hỏi họ.

Làm thế nào tôi có thể đóng tài khoản?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngân Hàng Thành Viên để đóng tài khoản ngân hàng của bạn. Rất tiếc, bạn không thể đóng riêng từng Tài Khoản Thanh Toán và Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm. Nếu bạn quyết định đóng một tài khoản, mọi tài khoản tại Ngân Hàng Thành Viên đều sẽ bị đóng theo các điều khoản và điều kiện của ngân hàng. Bạn cũng sẽ mất các quyền SocialBoost™ của mình.

Làm cách nào tôi tìm được thông tin liên hệ của Ngân Hàng Thành Viên?

Thông tin này có trên mặt sau thẻ ghi nợ của bạn. Thông tin cũng có trong ứng dụng Meed, trong phần ‘Thêm > Liên Hệ với Chúng Tôi’.

Làm cách nào tôi có thể cài đặt tiền gửi trực tiếp?

Việc gửi tiền trực tiếp có thể được thực hiện bằng cách cung cấp cho cơ quan nơi bạn làm việc thông tin tài khoản của bạn tại Ngân Hàng Thành Viên. Bạn có thể tìm thấy số tài khoản Ngân Hàng Thành Viên của bạn và số định tuyến của ngân hàng trong ứng dụng di động ở phần ‘Thêm > Thông Tin Tài Khoản’ hoặc trực tuyến tại địa chỉ Meed.net.

Làm cách nào tôi có thể cập nhật thông tin liên hệ của mình?

Bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ qua Meed.net hoặc qua ứng dụng Meed. Trong ứng dụng Meed, chọn tùy chọn ‘Thêm’ ở cuối màn hình ứng dụng, sau đó chọn ‘Quản Lý Tài Khoản > Địa Chỉ’. Mọi thông tin sẽ được bảo đảm an toàn tại Ngân Hàng Thành Viên.

Tôi kiếm được bao nhiêu tiền lãi trên Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm và Tài Khoản Thanh Toán của mình?

Mỗi Ngân Hàng Thành Viên sẽ quyết định lãi suất cho Tài Khoản Thanh Toán và Tài Khoản Tiết Kiệm Đảm Bảo. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm chi tiết.

Giao dịch đang chờ xử lý là gì?

Giao dịch đang chờ xử lý là giao dịch chưa được xử lý xong để thanh toán hoặc chuyển vào tài khoản của bạn. Hãy liên hệ với Ngân Hàng Thành Viên nếu có thắc mắc về giao dịch đang chờ xử lý. Chẳng hạn như khi bạn vừa mua một ly cà phê ở tiệm, tiền cà phê đã được thanh toán, nhưng vẫn chưa trừ thẳng vào tài khoản của bạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi đóng tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên trước tuổi 59?

Bạn có thể đóng tài khoản Gói Dịch Vụ Meed trước tuổi 59 mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt tài chính nào, nhưng bạn sẽ mất tất cả người dùng Meed SocialBoost bạn đã giới thiệu. Bạn có thể đăng ký lại với Meed trong một năm, nhưng bạn phải bắt đầu với số giới thiệu SocialBoost™ bằng 0.

Làm thế nào để tôi tìm được số tài khoản của mình?

Bạn có thể tìm thấy số tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên trong ứng dụng di động ở phần ‘Thêm > Thông Tin Tài Khoản > Thông Tin Tài Khoản’, và trực tuyến tại địa chỉ Meed.net.

Số dư khả dụng của tôi là gì?

Số dư khả dụng của bạn là số tiền bạn có thể sử dụng ngay. Nó thể hiện số dư hiện tại của bạn trừ đi bất kỳ giao dịch mua nào bằng thẻ ghi nợ đang chờ xử lý, séc hoặc các giao dịch ghi nợ khác từ tài khoản của bạn. Số dư khả dụng cũng xét tới số tiền gửi đang chờ xử lý.

Số dư hiện tại của tôi là gì?

Số dư hiện tại của bạn là số tiền trong tài khoản của bạn khi bắt đầu ngày làm việc. Số tiền này không bao gồm bất kỳ số tiền gửi hay tiền rút đang chờ xử lý nào.

Số định tuyến của tôi là gì?

Bạn có thể tìm thấy số định tuyến tài khoản ngân hàng của mình trong ứng dụng di động ở phần ‘Thêm > Thông Tin Tài Khoản > Chi Tiết Tài Khoản’ hoặc trực tuyến tại địa chỉ Meed.net.

Thẻ Ghi Nợ Meed Ngân Hàng Thành Viên của tôi được chấp nhận ở những đâu?

Thẻ Meed Debit Card® của bạn được chấp nhận ở những nơi mà hầu hết các loại thẻ tín dụng phổ biến thường được chấp nhận.

Làm thế nào tôi tìm được bản sao kê hàng tháng?

Bạn có thể tìm được bản sao kê hàng tháng trong ứng dụng di động bằng cách chọn tùy chọn ‘Thêm’ bên dưới màn hình, sau đó bấm vào ‘Thông Tin Tài Khoản > Sao Kê’.