Câu hỏi thường gặp

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu về các dịch vụ của chúng tôi.


SocialBoost Plus: Tôi có thể tham gia chương trình ưu đãi này cùng với những chương trình ưu đãi khác của Meed và Maritime Bank hay không?

Có, khi tham gia chương trình này, bạn vẫn có thể tham gia các chương trình ưu đãi khác của chúng tôi mà bạn đủ điều kiện tham gia.

Tôi cần làm gì để sử dụng được tính năng SocialBoost và nhận thu nhập hàng tháng?

Để sử dụng tính năng SocialBoost, khách hàng cần giới thiệu thành công ít nhất 1 người tham gia sử dụng Meed. Cách thức mời bạn tham gia: Có 02 cách như sau: (1) Bạn có thể gửi lời mời cho bạn bè của bạn trực tiếp từ ứng dụng di động Meed. Bạn của bạn sẽ nhận được một email và liên kết từ meed. Khi họ nhấp vào link đó, ứng dụng sẽ tự động cập nhật bạn là người giới thiệu. (2) Khi bạn bè của bạn đăng ký tài khoản trên ứng dụng Meed, cần điền vào email của bạn vào mục người giới thiệu. Nếu bạn cần thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với hotline Meed 18002091.

Tôi cần làm gì để được nhận SocialBoost và SocialBoost Cộng?

Người dùng Meed cần kích hoạt thành công thẻ ghi nợ Meed và giới thiệu người dùng mới mở tài khoản Meed. Người được giới thiệu cần nhập email của người giới thiệu khi đăng ký thông tin trên ứng dụng Meed và cần kích hoạt tài khoản tại Maritime Bank để được coi là giới thiệu hợp lệ. Số người bạn giới thiệu thành công càng nhiều thì số tiền Socialboost hàng tháng nhận được càng cao.

Khách hàng nhận ưu đãi của chương trình SocialBoost Cộng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là một khách hàng cá nhân của Maritime Bank
(1) đã hoàn thành kích hoạt tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ của Gói Meed trước ngày cuối tháng của mỗi tháng từ tháng 9 đến tháng 11
(2) được tính là đã mời thành công tối thiểu một (01) người đã hoàn thành việc mở Tài khoản thanh toán của gói Meed trước ngày cuối tháng của mỗi tháng từ tháng 9 đến tháng 11
(3) khách hàng và người được mời không đóng gói Meed vào thời điểm trả thưởng thực tế
(4) khách hàng và người được mời không đóng gói Meed từ ngày 1/1/2017.
Chương trình không hạn chế khách hàng là cán bộ nhân viên của Maritime Bank hoặc cán bộ nhân viên của Meed.

Tôi có nhận được phần thưởng SocialBoost không nếu tôi đóng tài khoản?

Không. Khách hàng sẽ bị mất quyền tham gia chương trình này nếu trong thời gian trả thưởng, khách hàng đó yêu cầu hủy tài khoản, hoặc đã hủy tài khoản, hoặc tài khoản Meed của họ đã bị hủy bởi Maritime Bank. Khách hàng cũng bị mất quyền tham gia chương trình này nếu khách hàng và người được mời tham gia Meed đã từng đóng tài khoản Meed kể từ ngày 01/01/2017.

Phần thưởng SocialBoost Plus được trả như thế nào vào tài khoản của tôi?

Phần thưởng cho SocialBoost Plus cũng được trả giống như phần thưởng SocialBoost thông thường, trong đó 50% sẽ được chuyển vào Tài Khoản Thanh Toán để giao dịch bất cứ lúc nào và 50% còn lại được chuyển vào Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm để tiết kiệm dài hạn.

Khi nào thì tôi nhận được phần thưởng SocialBoost Cộng?

Có tổng cộng 3 lần trả thưởng trong chương trình này vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2017. Maritime Bank sẽ trả thưởng cho những khách hàng đủ điều kiện tham gia toàn bộ phần thưởng sau khi đã trừ thuế không muộn hơn ngày làm việc cuối tháng.

Thu nhập SocialBoost thông thường và ưu đãi SocialBoost Plus được nhận như thế nào?

Mỗi khách hàng đủ điều kiện tham gia ưu đãi sẽ nhận được 02 khoản thu nhập: khoản thu nhập SocialBoost thông thường và khoản thu nhập SocialBoost Plus (tương ứng 99 lần số tiền SocialBoost thông thường). Maritime Bank sẽ chuyển 2 khoản thu nhập này (sau khi trừ thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định) về Tài khoản của tất cả khách hàng đủ điều kiện, không muộn hơn ngày làm việc cuối cùng hàng tháng. Khách hàng sẽ nhận được 50% số tiền SocialBoost thông thường và SocialBoost Cộng vào Tài khoản Thanh toán, 50% còn lại sẽ nhận vào Tài khoản Tiết kiệm Bảo đảm. Thời gian trả thưởng SocialBoost không bị ảnh hưởng bởi việc trả SocialBoost Plus.

SocialBoost Plus có khác gì SocialBoost thông thường?

Trong thời hạn diễn ra SocialBoost Plus, Maritime Bank sẽ nhân phần thưởng SocialBoost hàng tháng lên 99 lần cho những người đủ điều kiện tham gia.

SocialBoost là gì?

SocialBoost là một tính năng độc đáo của Meed và được thiết kế để các Ngân hàng thành viên chia sẻ 50% lãi ứng vốn tích lũy thu được trên việc sử dụng Hạn mức ứng vốn tự động của thành viên Meed trong mỗi tháng. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng gọi đến số hotline: 1800 2091 (hoàn toàn miễn phí).

Những ai có đủ điều kiện nhận ưu đãi từ chương trình SocialBoost Plus?

Khách hàng nhận ưu đãi của chương trình phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Khách hàng đã hoàn thành việc thay đổi mã PIN thẻ ghi nợ Meed tại ATM của Maritime Bank trước trước ngày cuối tháng của mỗi tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017; (2) Khách hàng được tính là đã mời thành công tối thiểu một (01) người đã hoàn thành việc mở tài khoản Thanh toán (“DDA”) của gói sản phẩm Meed trước ngày cuối tháng của mỗi tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017; (3) Khách hàng và người được mời không đóng gói sản phẩm Meed vào thời điểm trả thưởng thực tế; (4) Khách hàng và người được mời không đóng toàn bộ Gói sản phẩm Meed sau 01/01/2017. Chương trình không hạn chế khách hàng là cán bộ nhân viên của Maritime Bank hoặc cán bộ nhân viên của Công ty Meed tại Việt Na.

Chương trình SocialBoost Cộng diễn ra trong thời gian nào và cách tính thưởng?

Chương trình ưu đãi này sẽ áp dụng đối với việc trả thưởng SocialBoost hàng tháng trong tháng 10, tháng 11, tháng 12. Việc chia thưởng SocialBoost được tính toán trên cơ sở các hoạt động ứng vốn của tháng trước đó, chẳng hạn phần thưởng tháng 10 được tính trên hoạt động ứng vốn tháng 9.