Mùa hè lúc nắng lúc mưa, đừng khổ sở ra đường mua thẻ điện thoại nữa, bạn có thể nạp tiền điện thoại ngay qua Meed.

Để nạp tiền, hãy vào mục More trong ứng dụng.