CHÚC MỪNG!

Bạn chính là NGƯỜI CHIẾN THẮNG

giải thưởng

200 TRIỆU ĐỒNG

của chương trình ‘Tiết kiệm liền tay,

Vận may triệu phú’ tháng 10!