Sức khỏe của bạn,
mối quan tâm của Meed

Meed Thôi

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân – thêm một tính năng tuyệt vời từ Meed

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân – thêm một tính năng tuyệt vời từ Meed

Người dùng Meed sẽ được hỗ trợ với Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân thông qua Bảo hiểm PTI(*).

Meed đã hợp tác với PTI để đảm bảo rằng không những Meed giúp bạn đạt được an toàn tài chính, mà còn giúp bạn được bảo vệ khi xảy ra chấn thương hoặc tử vong đột ngột trong tai nạn bất ngờ.

Thông tin chi tiết về chính sách bảo hiểm của Maritime Bank.
Điều khoản, điều kiện áp dụng chính sách bảo hiểm của Maritime Bank.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THAM GIA

  • Khi đã thành Người dùng Meed, bạn không cần phải thực hiện thêm bất kì thủ tục nào để được hưởng bảo hiểm này, bạn được mặc định tham gia.
  • Sau khi bạn kích hoạt thành công thẻ Meed MasterCard, gói Bảo Hiểm của bạn sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp. Chẳng hạn, bạn kích hoạt thành công thẻ vào ngày 15 tháng 8, vậy thì gói Bảo Hiểm của bạn sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chừng nào tài khoản Meed của bạn còn hoạt động thì gói Bảo Hiểm của bạn vẫn còn có hiệu lực.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢO HIỂM

Đời lắm bất ngờ, bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào thì tai nạn rủi ro xảy ra. Theo Bộ Y Tế Việt Nam, chỉ riêng tai nạn giao thông đã gây ra gần 15,000 ca tử vong trên khắp Việt Nam.

Meed đang giúp bạn an tâm rằng bạn được bảo vệ ngay cả khi tai nạn xảy ra.

BẢO HIỂM BỔ SUNG

Phạm vi bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm được giới hạn chỉ cho những người sở hữu tài khoản Meed.

CÂU HỎI VÀ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  • Để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, gọi số +84 8888 03436 để gặp PTI.