Chị Vũ Hương

Làm phụ nữ vừa đi làm vừa chăm con vừa làm việc nhà – lúc nào cũng thiếu thời gian. Cho nên mình thích Meed, bởi vì tiện lợi và nhanh gọn. Vậy thôi.