Chị Ngô Thu Trang

Mình á? Mua sắm nhiều khủng khiếp. Có bao nhiêu tiền là đốt hết vào quần quần áo áo. Từ hồi có thẻ tín dụng là mua bạt mạng luôn, tháng nào cũng bò ra trả nợ đến phát sợ. Đợt trước có chị bạn giới thiệu nên thử dùng Meed, lúc đầu cũng bán tín bán nghi nhưng dùng rồi mới thấy tiện. Mình có thể tạm ứng trước từ tài khoản tiết kiệm, thực ra chính là dùng tiền của chính mình chứ không cần vay ngân hàng gì hết. Mua sắm thoải mái, khỏi lo nợ nần.