Câu hỏi thường gặp

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu về các dịch vụ của chúng tôi.


Làm thế nào để tôi hiểu rõ hơn về SocialBoost?

Để biết thêm thông tin về SocialBoost, vui lòng truy cập: meed.net/vi/social-boost/

Số tiền SocialBoost được phân chia ra sao?

Số tiền SocialBoost được phân phối vào cuối mỗi tháng khi các tài khoản đã được đối chiếu với các ngân hàng đối tác của chúng tôi. Phân phối được thực hiện cho người dùng Meed trong 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Thu nhập SocialBoost được chia như thế nào?

Thu nhập từ SocialBoost đến từ 50% thu nhập lãi suất thu được từ các thành viên được mời của bạn. Hàng tháng, các ngân hàng thành viên của chúng tôi hoàn trả 25% số tiền đó vào tài khoản của bạn. Một nửa sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán của bạn để sử dụng ngay, phần còn lại được ghi có vào tài khoản tiết kiệm của bạn. 25% số tiền còn lại được phân phối cho cộng đồng Meed toàn cầu, nơi mọi người đủ điều kiện để nhận SocialBoost nhận được một tỷ lệ tương ứng dựa trên số lượng lời mời của họ. Số tiền cũng được chia 50/50 giữa tài khoản thanh toán của bạn và tài khoản tiết kiệm.

Tôi làm thế nào để hội đủ điều kiện tham gia SocialBoost?

Để đủ điều kiện để tham gia vào SocialBoost, bạn phải có một tài khoản Meed đang hoạt động và giới thiệu thành công ít nhất một người tham gia Meed. Càng giới thiệu nhiều người bạn thành công, cơ hội thu nhập của bạn càng tốt.

SocialBoost là gì?

SocialBoost là một tính năng độc quyền, đang chờ cấp bằng sáng chế, được cung cấp riêng bởi Meed và các ngân hàng thành viên. SocialBoost là một tính năng “bạn-mời-bạn” cho phép những người tham gia nhận được khoản thu nhập từ các ngân hàng thành viên bằng cách giúp xây dựng cộng đồng Meed. Các ngân hàng hoàn trả 50% thu nhập lãi suất thu được từ tất cả người dùng Meed cho cả người dùng cá nhân và cộng đồng Meed toàn cầu. Quỹ cộng đồng toàn cầu sau đó được phân phối cho các thành viên SocialBoost dựa trên số lượng người dùng được giới thiệu đã tham gia Meed.