Câu hỏi thường gặp

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu về các dịch vụ của chúng tôi.


Những ai không thể tham gia gói Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân?

Chính sách Bảo hiểm tai nạn Cá nhân có những hạn chế nhất định và không có sẵn cho người dùng từ 65 tuổi trở lên, những ai đang mắc bệnh tâm thần, thần kinh hay bệnh lý nhất định, hay có các khuyết tật trước đây hoặc khuyết tật về thể chất. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp đối tác của chúng tôi.

Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia gói Bảo Hiểm Tai Nạn Cá nhân của Meed?

Để đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân do Meed cung cấp, bạn phải là người sử dụng Meed ở trạng thái tốt trên tất cả các khoản thanh toán cho ngân hàng thành viên của bạn. Bảo hiểm của bạn sẽ có hiệu lực vào ngày tài khoản của bạn được kích hoạt tại ngân hàng thành viên hoặc vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo – tùy thuộc vào nhà cung cấp mà bạn đã được chỉ định. Để hiểu rõ hơn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm tại: Đối với MSB, hãy gọi cho PTI theo số (+84) 8888 03436.

Thế nào là Bảo Hiểm Tai Nạn Cá nhân của Meed?

Đây là ưu đãi gia tăng của Meed. Meed cung cấp gói bảo hiểm tai nạn miễn phí cho tất cả người dùng Meed đủ điều kiện. Nó bao gồm mức bảo hiểm lên đến 50.000.000 VND / năm. Để tìm hiểu thêm về gói bảo hiểm tai nạn cá nhân, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ đối tác của chúng tôi. Đối với MSB, hãy gọi cho PTI theo số (+84) 8888 03436.