Section — Social Boost

social-boost

Cùng kiếm thêm thu nhập.

SocialBoost là tính năng đột phá của Meed mà qua đó, ngân hàng sẽ chia sẻ với bạn một phần chi phí lãi suất tích lũy thu được trên hạn mức tín dụng hàng tháng thông qua giới thiệu Meed với bạn bè và người thân. Khi bạn giới thiệu càng nhiều người, cơ hội thu nhập từ ngân hàng của bạn càng cao.

narrowsb