Việc công bố kết quả về người trúng giải thưởng 200 triệu mỗi tháng sẽ được thực hiện thế nào?

Maritime Bank và Công ty Meed tại Việt Nam sẽ thông báo rộng rãi kết quả về người trúng giải thưởng 200 triệu đồng qua các kênh online (msb.com.vn/tin-tuc), mạng xã hội (Meed Fanpage) và kênh báo chí sau khi kết thúc buổi lễ quay thưởng và không muộn hơn 10 ngày làm việc của chu kì quay thưởng tiếp theo.