Vậy thì tôi sẽ được miễn phí cụ thể là 03 tháng nào?

Ngân hàng thành viên sẽ miễn trừ phí hàng tháng trong 03 tháng đầu sử dụng kể từ tháng kích hoạt tài khoản thành công và hai tháng phí dịch vụ tiếp theo cho các Khách hàng hợp lệ. (Ví dụ: Nếu Khách hàng đã kích hoạt tài khoản trong tháng 7 thì sẽ được miễn phí tháng 07, 08, 09/2017)