Tôi phải làm gì để tham gia chương trình quay số trúng thưởng 200 triệu đồng?

Mỗi chu kì quay thưởng trong suốt chương trình ưu đãi, các khách hàng khi gửi mỗi 200.000 VND vào Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm từ Tài Khoản Thanh Toán của mình sẽ nhận được một mã dự thưởng. Vào các ngày 14/12/2017, 10/01/2018 và 07/02/2018, một mã dự thưởng bất kỳ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để thắng giải thưởng 200 triệu đồng.