Tôi làm thế nào để hội đủ điều kiện tham gia SocialBoost?

Để đủ điều kiện để tham gia vào SocialBoost, bạn phải có một tài khoản Meed đang hoạt động và giới thiệu thành công ít nhất một người tham gia Meed. Càng giới thiệu nhiều người bạn thành công, cơ hội thu nhập của bạn càng tốt.