Tôi là một thành viên Meed và tôi đã đăng ký nhận vé trên website. Tại sao tôi vẫn chưa nhận được vé?

Vé online được phân phối một tuần một lần. Thứ Tư hằng tuần, Meed sẽ rà soát toàn bộ các yêu cầu nhận vé để xem những người đăng ký đã mở và kích hoạt gói tài khoản Meed đã có thẻ Maritime Bank – Meed MasterCard được kích hoạt chưa. Vé online sẽ được chuyển ngay sau đó. Nếu sau thứ Tư mà bạn chưa nhận được vé thì nhiều khả năng là do bạn chưa kích hoạt đầy đủ thẻ Maritime Bank – Meed MasterCard của mình. Đăng ký của bạn sẽ được xem xét lại vào thứ Tư tuần kế tiếp và vào thứ Tư hàng tuần cho tới ngày 13/09.