Tôi là một người dùng Meed, vậy làm thế nào để tôi đăng ký nhận vé?

Bạn đủ điều kiện đăng ký nhận vé nếu bạn là khách hàng cá nhân của Maritime Bank (1) đã hoàn thành việc thay mã PIN cho thẻ ghi nợ quốc tế Maritime Bank – Meed MasterCard tại ATM của Maritime Bank trước ngày 31/8/2017; (2) không đóng gói Meed vào thời điểm trả thưởng thực tế; và (3) trong trường hợp đã đóng gói Meed và sau đó mở một gói Meed mới, gói Meed mới phải được mở ít nhất 6 tháng trước. Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký vào thứ Tư hằng tuần và phân phối vé dựa trên nguyên tắc ưu tiên người đăng ký sớm hơn, dựa vào thời điểm bạn kích hoạt thẻ.