Tôi là một người dùng Meed, vậy làm thế nào để tôi có thể đăng ký nhận voucher điện tử của chương trình ưu đãi TôiMeed?

Chỉ cần bạn đạt đủ điều kiện hợp lệ, Meed sẽ gửi tới email của bạn thư mời kèm theo đường dẫn riêng để bạn có thể đăng kí tài khoản trên website TôiMeed. Mỗi khách hàng đăng kí thành công sẽ ngay lập tức được tặng 300 điểm vào tài khoản TôiMeed của mình. Khách hàng sử dụng số điểm này để đổi lấy các voucher trên website TôiMeed (mỗi voucher có giá trị tương ứng với một số điểm khác nhau). Voucher điện tử sẽ được gửi tới bạn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu thành công.