Tôi không sử dụng mã mời GU khi đăng ký online để mở tài khoản Maritime Bank – Meed. Tôi có thể đăng ký nhận vé không?

Có bạn ạ. Trong trường hợp này, bạn nên đăng ký vé theo chỉ dẫn của ô “Bạn là Meeder”.