Tôi không có tài khoản Meed. Làm thế nào để tôi đăng ký voucher điện tử?

“Đầu tiên, bạn hãy vào trang web meed.net/vi/apply để đăng ký một gói sản phẩm Meed. Sau đó bạn đến Chi nhánh ngân hàng Maritime Bank gần nhất để hoàn tất thủ tục mở tài khoản. Trong 2 tuần làm việc kế tiếp, chúng tôi sẽ gửi PIN và thẻ ghi nợ quốc tế Meed đến địa chỉ của bạn. Bạn cần giữ tài khoản gói Meed và thẻ ghi nợ Meed ở trạng thái hoạt động vào thời điểm rà soát tính hợp lệ và trong trường hợp đã đóng gói Meed và sau đó mở một gói Meed mới, gói Meed mới phải được mở ít nhất 6 tháng trước. Sau quá trình này Meed sẽ gửi tới email của bạn thư mời kèm theo đường dẫn riêng để bạn có thể đăng kí tài khoản trên website TôiMeed. Mỗi khách hàng đăng kí thành công sẽ ngay lập tức được tặng 400 điểm vào tài khoản TôiMeed của mình. Khách hàng sử dụng số điểm này để đổi lấy các voucher trên website TôiMeed (mỗi voucher có giá trị tương ứng với một số điểm khác nhau). Voucher điện tử sẽ được chuyển tới bạn trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu thành công.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tại 10 chi nhánh ngân hàng Maritime Bank ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, các nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn mở và kích hoạt Gói sản phẩm Meed và chỉ sau 15 phút bạn sẽ nhận ngay thẻ ghi nợ quốc tế Maritime Bank – Meed MasterCard. Thông tin chi tiết về địa điểm các chi nhánh và số liên hệ của nhân viên tư vấn, vui lòng tham khảo https://toi.meed.net/chi-nhanh-maritime-bank/