Tôi đã là một thành viên Meed, làm thế nào để tôi đủ điều kiện nhận vé?

Bạn vui lòng truy cập meed.net/vi/concert và đăng kí như một “Nhận vé miễn phí” với địa chỉ email tương thích với tài khoản Meed. Nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện được yêu cầu ( kích hoạt thẻ và đổi mã PIN tại ATM của Maritimebank) và đã đăng ký trước khi các vé được phân bổ hết, bạn sẽ nhận vé điện tử qua email vào buổi tối ngày thứ Tư sau đó.