Tôi đã là một người dùng Meed, điều kiện để tôi có thể nhận voucher điện tử là gì?

Bạn cần đáp ứng 3 điều kiện sau để có thể nhận voucher từ chương trình:

Là khách hàng cá nhân của ngân hàng thành viên Meed (1) đã hoàn thành việc đổi mã PIN cho thẻ ghi nợ quốc tế Meed tại ATM của ngân hàng thành viên tương ứng trước ngày 31/12/2017; (2) không đóng gói Meed vào thời điểm trả thưởng thực tế; và (3) trong trường hợp đã đóng gói Meed và sau đó mở một gói Meed mới, gói Meed mới phải được mở ít nhất 6 tháng trước.

Chỉ cần bạn đạt đủ 3 điều kiện trên, Thứ Ba hàng tuần Meed sẽ gửi tới email của bạn thư mời kèm theo đường dẫn riêng để bạn có thể đăng kí tài khoản trên website TôiMeed. Mỗi khách hàng đăng kí thành công sẽ ngay lập tức được tặng 400 điểm vào tài khoản TôiMeed của mình. Khách hàng sử dụng số điểm này để đổi lấy các voucher trên website TôiMeed (mỗi voucher có giá trị tương ứng với một số điểm khác nhau). Voucher điện tử sẽ được chuyển tới bạn trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu thành công.