Tôi đã bắt đầu đăng ký online để mở tài khoản Maritime Bank – Meed. Tôi có thể đăng ký nhận vé nữa không?

Có bạn nhé! Nếu như đơn đăng ký oline của bạn sử dụng mã mời khác chứ không phải GU, bạn hãy theo chỉ dẫn của ô “Bạn là Meeder” để đăng ký nhận vé.