Tôi có thể vay theo hạn mức tín dụng của mình với tần suất như thế nào?

Bạn có thể vay theo hạn mức tín dụng bao nhiêu tùy ý, miễn là bạn có đủ tiền và tài khoản của bạn vẫn mở tại Ngân Hàng Thành Viên.