Tôi có thể tìm thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của Ngân Hàng Thành Viên ở đâu?

Sau khi đã được Ngân Hàng Thành Viên phê duyệt, bạn có thể tìm thấy chính sách quyền riêng tư trong ứng dụng Meed ở phần ‘Thêm > Chính Sách Quyền Riêng Tư’ hoặc bằng cách đăng nhập trực tuyến vào tài khoản của bạn tại Meed.net.