Tôi có thể tham gia Meed sử dụng tài khoản ngân hàng hiện có của mình không?

Không, bạn phải lập một tài khoản Meed tại Ngân Hàng Thành Viên để tham gia Meed.