Tôi có phải trả thêm phí nào cho gói bảo hiểm này không?

Không bạn nhé, Bảo hiểm đã được bao gồm trong phí hàng tháng của gói sản phẩm Meed, vì thế không hề có một khoản phát sinh nào. Đây là cách mà Meed mang đến lợi ích thực tiễn cho người dùng.