Tôi có phải nộp thuế cho thu nhập SocialBoost™ của mình không?

Mặc dù luật thuế từng nơi là khác nhau, nhưng thu nhập SocialBoost™ có khả năng phải chịu thuế. Vui lòng kiểm tra với Ngân Hàng Thành Viên hoặc cơ quan thuế địa phương để biết thêm thông tin.