Tôi có phải gia nhập GlobeOne™ trước khi đăng ký Meed không?

Có. Bạn phải có số ID Thành viên của GlobeOne™ để đăng ký tài khoản tại Meed và bất kỳ dịch vụ thành viên nào khác mà GlobeOne™ cung cấp trong tương lai.