Tôi có thể mua vé không?

Không, vé chỉ được phân phát thông qua các kênh đăng ký được ủy quyền.