Tôi có thể lấy 02 vé không?

Đáng tiếc là không! Vì nhu cầu lớn, chúng tôi buộc phải giới hạn mỗi người chỉ được nhận một vé. Bạn luôn có thể mời bạn bè tham gia gói sản phẩm Meed và đăng ký nhận vé để tận hưởng sự kiện thú vị này cùng nhau!