Tôi có đủ điều kiện tham gia không nếu không sử dụng Meed?

Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho những khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Là một khách hàng cá nhân của Maritime Bank
(1) đã hoàn thành kích hoạt đầy đủ gói sản phẩm Meed, bao gồm việc đổi PIN thẻ ghi nợ Maritime Bank- Meed MasterCard trước ngày cuối tháng của mỗi tháng trong khoản thời gian khuyến mại.
(2) không đóng gói Meed vào thời điểm trả thưởng thực tế;
và (3) trong trường hợp đã đóng gói Meed và sau đó mở 01 gói Meed mới, gói Meed mới phải được mở ít nhất sáu tháng trước thời điểm quay số xác định trúng thưởng.