Tôi có thể đạt được giải thưởng 200 triệu đồng nhiều hơn một lần không?

Có, bạn có thể nhận mã dự thưởng cho số tiền nộp vào tài khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm trong các chu kì quay thưởng khác nhau và mỗi mã dự thưởng đều có cơ hội như nhau để dành 200 triệu đồng.