Tôi có thể đăng ký giữ chỗ không?

Không bạn ạ. Bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào cũng được, nhưng chúng tôi chỉ phân phát vé dựa trên ngày giờ bạn kích hoạt thành công thẻ Maritime Bank – Meed MasterCard. Vì vé sẽ được phát trên nguyên tắc ưu tiên người đăng ký trước, nên bạn hãy nhanh tay đi kích hoạt thẻ nhé!