Tôi có thể chuyển tiền ra nước ngoài tới một tài khoản người dùng ngoài Meed được không?

Không. Chúng tôi rất tiếc.