Tôi có thể chuyển số người mời/giới thiệu Meed của tôi cho người khác không?

Hiện tại không được. Khi bạn liệt kê tên một người dùng Meed hiện tại là người bạn giới thiệu, họ sẽ giữ trạng thái đó trong suốt thời gian tồn tại tài khoản Meed của bạn.