Tôi có cần điện thoại thông minh để sử dụng Meed không?

Bạn có thể truy cập tài khoản và các dịch vụ Meed Ngân Hàng Thành Viên của mình qua điện thoại thông minh hoặc tại Meed.net. Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn nhiều từ tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên thông qua ứng dụng di động của chúng tôi. Mặc dù bạn có thể truy cập mọi tính năng Ngân Hàng qua Meed.net, nhưng Ứng Dụng Di Động của Meed được thiết kế chủ yếu dành cho điện thoại thông minh nên Người Dùng Meeds có khả năng truy cập ưu việt hơn vào các dịch vụ ngân hàng ở bất cứ nơi nào có dịch vụ.