Tôi chưa kích hoạt thẻ ghi nợ quốc tế Meed. Tôi có thể yêu cầu nhận voucher ở website ToiMeed.net được không?

Đáng tiếc là không, bạn phải kích hoạt thẻ ghi nợ quốc tế Meed (bao gồm việc đổi mã PIN tại ATM của ngân hàng thành viên). Thứ Ba hàng tuần, Meed sẽ gửi thư mời kèm theo đường dẫn riêng để đăng ký tài khoản TôiMeed tới các khách hàng đã kích hoạt thẻ thành công trong tuần trước đó. Mỗi khách hàng đăng kí thành công sẽ ngay lập tức được tặng 400 điểm vào tài khoản TôiMeed của mình. Khách hàng sử dụng số điểm này để đổi lấy các voucher trên website https://toimeed.net/ (mỗi voucher có giá trị tương ứng với một số điểm khác nhau).