Tôi chưa kích hoạt thẻ Maritime Bank – Meed MasterCard. Tôi có đủ điều kiện đăng ký nhận vé không?

Có bạn nhé! Bạn có thể đăng ký vé vào bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ chỉ phân phát vé cho những ai đã kích hoạt đầy đủ thẻ Maritime Bank – Meed MasterCard. Vì vé sẽ được phát trên nguyên tắc ưu tiên người đăng ký trước, nên bạn hãy nhanh tay đi kích hoạt thẻ nhé!