Tôi chưa có tài khoản Meed. Làm thế nào để tôi nhận vé?

Bạn hãy vào website Young Music with Meed và nhấp vào “Meed thôi!” để đăng ký online với mã người giới thiệu là GU trong vòng từ 01/08 đến ngày 04/09/2017. Sau đó mở và kí́ch hoạt gói sản phẩm Meed tại Maritime Bank (bao gồm đã hoàn thành việc thay mã PIN cho thẻ ghi nợ quốc tế Maritime Bank – Meed MasterCard tại ATM của Mar- itime Bank). Bạn sẽ được nhận vé vào thứ 4 hàng tuần cho tới ngày 13/09.  Nếu sau thứ Tư mà bạn chưa nhận được vé thì nhiều khả năng là do bạn chưa kích hoạt đầy đủ thẻ Maritime Bank-Meed Mastercard của mình, bạn vui lòng thực hiện kích hoạt thẻ.