Tôi chưa có tài khoản Meed. Có phải toàn bộ vé được dành cho các khách hàng hiện tại không?

Không bạn ạ, 4000 vé sẽ được dành riêng cho khách hàng mới của Meed. Những khách hàng hiện tại của Meed sẽ được phân phát vé riêng.