Tôi cần làm gì để sử dụng được tính năng SocialBoost và nhận thu nhập hàng tháng?

Để sử dụng tính năng SocialBoost, khách hàng cần giới thiệu thành công ít nhất 1 người tham gia sử dụng Meed. Cách thức mời bạn tham gia: Có 02 cách như sau: (1) Bạn có thể gửi lời mời cho bạn bè của bạn trực tiếp từ ứng dụng di động Meed. Bạn của bạn sẽ nhận được một email và liên kết từ meed. Khi họ nhấp vào link đó, ứng dụng sẽ tự động cập nhật bạn là người giới thiệu. (2) Khi bạn bè của bạn đăng ký tài khoản trên ứng dụng Meed, cần điền vào email của bạn vào mục người giới thiệu. Nếu bạn cần thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với hotline Meed 18002091.