Thời gian để tôi nhận được voucher điện tử là bao lâu kể từ khi tôi yêu cầu trên trang web ToiMeed.net?

Voucher điện tử sẽ được gửi tới những khách hàng đạt đủ điều kiện trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi khách hàng tiến hành đổi điểm lấy voucher trên website ToiMeed.net.