Tại sao tiền gửi của tôi lại tự động bị chuyển hết vào Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm của tôi?

Khi đăng ký với Ngân Hàng Thành Viên Meed, bạn có lựa chọn cho phép tự động đánh giá dư nợ Hạn Mức Tín Dụng để quyết định liệu có duy trì một số tiền còn nợ không. Nếu bạn chọn tự động chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của mình sang số dư thanh toán tiền vay, tiền sẽ được tự động được chuyển để thanh toán số tiền nợ đó. Việc này nhằm giúp bạn hạn chế số tiền lãi phải trả, và cung cấp công cụ quản lý tài chính tự động vì sự lành mạnh tài chính của bạn. Đây là dịch vụ tùy chọn và bạn phải chọn thì mới được tham gia.