Tại sao Meed không giải quyết được các vấn đề dịch vụ khách hàng của tôi?

Để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn tài khoản cho bạn, chỉ Ngân Hàng Thành Viên mà bạn mở tài khoản cùng mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và tài khoản của bạn. Mọi thông tin cá nhân của bạn đều được kiểm soát và lưu trữ tại Ngân Hàng Thành Viên. Vì thế, chỉ Ngân Hàng Thành Viên mới có thể trả lời những thắc mắc cụ thể về tài khoản của bạn. Chúng tôi đã và đang làm việc rất chặt chẽ với Ngân Hàng Thành Viên để đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.