Tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên có các loại phí nào?

Ngân Hàng Thành Viên luôn minh bạch về mọi khoản phí liên quan đến tài khoản của bạn. Các loại phí duy nhất liên quan đến tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên của bạn gồm:
• Phí hàng tháng là 84.000 đồng.
• Phí ngoại hối 2% (chỉ áp dụng với các chuyển khoản P2P quốc tế)
• Lệ phí tối thiểu trả cho chi phí gửi thư (thay đổi theo ngân hàng), nếu bạn chọn gửi bản sao kê in qua thư.
• Nếu bạn mất thẻ ghi nợ, bạn sẽ phải trả phí thay thẻ (thay đổi theo ngân hàng).
• Rút tiền qua ATM được miễn phí khi bạn truy cập tài khoản của mình qua một trong các máy ATM của Ngân Hàng Thành Viên của bạn.
• Bạn được rút tiền miễn phí hai lần đầu mỗi tháng qua máy ATM ngoài các máy thuộc sở hữu của Ngân Hàng Thành Viên của bạn. Sau hai lần đó, rút tiền, chuyển tiền và truy vấn tài khoản từ một máy ATM ngoài hệ thống của Ngân Hàng Thành Viên của bạn có thể bị xem xét tính phí. Bạn cũng có thể bị tính phí bởi nhà điều hành máy ATM hoặc bất kỳ hệ thống mạng nào đã sử dụng.