Tài khoản Meed có những tính năng gì?

Một Tài Khoản Meed bao gồm Tài Khoản Thanh Toán không cần giấy tờ, Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm sinh lãi, chuyển tiền trong nước Ngang Hàng (Peer-to-peer, hay P2P) giữa tất cả người dùng Meed, thẻ ghi nợ đồng thương hiệu, và SocialBoost™. Ngoài các dịch vụ này, bạn cũng có thể xem số dư tài khoản và tìm các điểm ATM của Ngân Hàng Thành Viên.