SocialBoost là gì?

SocialBoost là một tính năng độc đáo của Meed và được thiết kế để các Ngân hàng thành viên chia sẻ 50% lãi ứng vốn tích lũy thu được trên việc sử dụng Hạn mức ứng vốn tự động của thành viên Meed trong mỗi tháng. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng gọi đến số hotline: 1800 2091 (hoàn toàn miễn phí).