SocialBoost™ là gì?

SocialBoost™ là cơ hội kiếm thu nhập thực sự độc đáo do Ngân Hàng Thành Viên cung cấp cho những người dùng Meed đủ điều kiện. Dựa trên mô hình “cho là nhận” giữ vị trí cốt lõi trong triết lý của Meed, người dùng cá nhân có cơ hội kiếm thêm thu nhập bằng cách giúp xây dựng Cộng Đồng Meed Toàn Cầu – càng nhiều người dùng tham gia theo lời mời của bạn, cơ hội thu nhập tiềm năng dành cho bạn càng lớn. Đồng thời, bạn cũng giúp Ngân Hàng Thành Viên đóng góp vào Cộng Đồng Meed Toàn Cầu. Kiếm thêm thu nhập và giúp người khác kiếm thêm thu nhập, đó là Meed.